Blog

¡Acomódate!, es tiempo de lectura.

Os beneficios e a importancia da desconexión dixital

by | Ago 25, 2022 | Axencia de comunicación, Blog tecnoloxía, Márketing | 0 comments

A elevada incidencia e sobreexposición da dixitalización na nosa sociedade, tanto no traballo como no día a día, viuse acompañada de novos perigos que afectan á nosa estabilidade física e á nosa saúde mental.

Os beneficios das novas tecnoloxías son indiscutibles, pero o ser humano necesita conectar coa realidade próxima e tomarse períodos de desconexión virtual para evitar a aparición de prexuízos ao seu benestar.

Na actualidade, fálase de tecnoestrés para definir as consecuencias da incapacidade para xestionar de maneira saudable as novas tecnoloxías da información e a comunicación.

La sobreexposición virtual tiene consecuencias negativas para la salud

Este problema rexístrase, especialmente, en ambientes laborais moi tecnificados, traballos de oficina ou nos que se exerce un uso habitual de redes sociais e computadores, entre outros dispositivos.

A desconexión dixital entra en xogo neste punto. Trátase dunha práctica necesaria e que se fomenta cada vez máis na cultura de empresa e desde as institucións sanitarias.

De feito, os traballadores teñen dereito a non ter que conectarse a ningún dispositivo profesional ou software da empresa durante os seus períodos de descanso ou vacacións, así como non contestar ou responder a chamadas, mensaxes de texto, correos electrónicos, videoconferencias ou calquera outra forma de comunicación dixital fóra do seu horario laboral.

Este recoñecemento busca garantir que se cumpran os tempos de descanso necesarios, ademais das vacacións, o respecto á intimidade persoal e familiar, e a privacidade dixital. Ademais, supón unha medida de prevención de riscos laborais, especialmente para evitar posibles casos de estrés ou ansiedade.

Este dereito ten a súa orixe na Lei de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD), aínda que tamén se inclúe no Estatuto dos Traballadores.

A importancia da desconexión dixital levou a diferentes organizacións, como os sindicatos, a fomentar este tipo de prácticas entre os seus afiliados ou nos sectores nos que se atopan implicados.

A premisa común é a de asegurar a saúde física e mental e reducir riscos de patoloxías asociadas ao estrés e a factores psicosociais.

Desde o punto de vista da empresa, a desconexión tecnolóxica favorece a saúde e o benestar dos empregados, repercute positivamente na produtividade e retención do talento, facilita a conciliación da vida profesional e persoal e mellora a calidade de sono e descanso.

Con todo, os beneficios son aínda máis amplos se se ten en conta o espectro xeral do día a día das persoas.

Menor dependencia

Afastarse da Internet, de aplicacións dixitais, e dedicar máis tempo a outros aspectos da vida, como socializar, pasear ou realizar actividades físicas, axuda a axustar as prioridades e reducir a dependencia das novas tecnoloxías.

Privacidade

Prestar unha menor atención á tecnoloxía e, por tanto, ás redes sociais, reduce a necesidade de compartir información e publicacións na Internet e das actualizacións dos nosos contactos.

Relaxación

A desconexión dixital facilita que un traballador deixe de estar pendente de mails de empresa, chamadas de traballo ou mensaxes no seu período de descanso, o que permite reducir os niveis de estrés e unha maior separación da vida persoal e a profesional.

Descanso visual

A luz das pantallas e dispositivos dixitais pode resultar moi daniña para a saúde dos ollos, especialmente en sesións extensas. Desconectar e apagar o teléfono permite relaxar a vista e reducir os riscos asociados ao abuso tecnolóxico.

Establecer franxas horarias de desconexión, evitar o uso do teléfono antes de durmir ou buscar outras tipoloxías de lecer que non impliquen dispositivos dixitais, son algunhas pautas para empezar a implantar os hábitos saudables no día a día.

0 Comments

Submit a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *