Blog

¡Acomódate!, es tiempo de lectura.

Por que a comunicación interna é clave na túa empresa?

by | Mar 21, 2024 | Blog comunicación, Comunicación, Márketing, Márketing | 0 comments

Ao falar de comunicación nun negocio, o primeiro que nos ven á cabeza é a externa, aquela que permite entaboar conversa con clientes, inversores, socios… Pero é habitual que a comunicación que se produce dentro da compañía estea descoidada e isto soe derivar en problemas e perda de volume de negocio.. Neste artigo, falaremos de por que a comunicación interna é clave na túa empresa e non debes descoidala.

A comunicación interna intégrase dentro da corporativa e encárgase de facer circular a información dentro dun determinado negocio, é dicir, entre as persoas que o compoñen.

Transmite as metas, os valores, as políticas e os procedementos da organización, así como as tarefas que desempeña cada compoñente do equipo, os seus problemas, retos e logros. Atendendo ao posto que ocupan as persoas que realizan ese acto de comunicación, hai dous tipos: a comunicación vertical, producida entre os membros de diferentes postos nunha xerarquía e a comunicación horizontal, que ocorre cando todos os empregados están ao mesmo nivel.

O importante é que a comunicación circule con fluidez, independentemente do poste que ocupe cada persoa dentro da cadea de traballo da empresa.

O problema que soe existir na comunicación vertical é que non se produce de xeito bilateral, senón que é habitual que haxa un fío de arriba cara abaixo, pero non outro de volta. O feito de non recibir un feedback por parte dos membros de toda a cadea de traballo, de non escoitar “aos de abaixo” fai que as persoas que ocupan postos con capacidade de decisión non conten coa información global da situación e tomen esas decisións sen contar cunha panorámica completa e realista.

A comunicación vertical unilateral xera, ademais, unha sensación de descontento no persoal porque sinte que non se escoitan as súas necesidades, os seus problemas, os seus retos e, polo tanto, non se solucionan os seus problemas. Todo isto deriva en que o clima laboral empeore e a produtividade caia. Pero ademais, o descoñecemento da información completa impide tomar decisións acertadas, resolver deficiencias en procesos e cubrir necesidades dos traballadores ou, o que é o mesmo, leva ás empresas a perder cartos.

Comunicación interna nunha empresa

O obxectivo é conseguir unha comunicación interna transversal, que inclúa a todos os membros do equipo e que facilite procesos e ferramentas de conversación activa que, ademais teñen que ser escoitadas no sentido máis amplo da palabra, o que implica solucións e respostas a problemas e demandas.

Hai diversas ferramentas coas que materializar este tipo de intercambios de datos, como os taboleiros de anuncios, correos electrónicos, newsletters internas, reunións, chamadas telefónicas…

A comunicación interna fluída e saneada axuda a crear un entorno onde os traballadores séntense informados, valorados e conectados co propósito da empresa. Se che preocupas por preguntar que está acontecendo, saberán que che importa a súa opinión.

Tamén che asiste na tarefa de construír unha boa identidade de marca no seno do teu negocio. Para poder transmitir unha imaxe consolidada, o primeiro paso é que o seu interior a coñeza en profundidade e saiba como construíla.

Problemas dunha mala xestión da comunicación interna

Peter Drucker, un dos teóricos da administración máis destacados do século pasado, afirmou que “o 60 % dos problemas nunha compañía son consecuencia dunha mala comunicación”. E non se equivocaba, xa que unha incorrecta xestión da comunicación interna é un dos maiores obstáculos dos negocios en España.

Unha mala comunicación interna afecta directamente á produtividade dos teus empregados. Se non senten escoitados nin reciben un feedback por parte dos seus superiores, desmotivaranse, o que desembocará nunha caída do seu rendemento e nunha falta de compromiso coa empresa.

Isto é perigoso, sobre todo na xestión e retención do talento. Cando contratas a unha persoa, normalmente invistes tempo e recursos en formala e ensinarlle as políticas e as prácticas da túa organización. Pero todo este esforzo esfumarase se non está contenta, xa que as probabilidades de que vaia en busca dun traballo que lle estimule máis serán máis altas.

Polo contrario, se recibe un recoñecemento polos seus logros, coñece o que acontece en todo momento e se sinte parte dun equipo, mellorará a súa motivación e, con ela, a súa produtividade.

Traballadores motivados nunha empresa

Unha comunicación ineficaz pode danar a imaxe da túa marca. O verás claramente cun exemplo que vimos en varias empresas distintos con equipos comerciais. A falta de comunicación interna vertical cara a eles e horizontal entre eles, sumada á falta dun criterio único, levou en distintas ocasións a que prezos, servizos adicionais e descontos por volume variaran en función do comercial que executou a venta.

Isto derivou en varias crises cos clientes, que se coñecen entre si e se enfadaron ao ver que teñen distintas condicións ante un mesmo tipo de compra.

Outro problema derivado dunha comunicación interna mal xestionada é a brecha entre os departamentos do teu negocio. A falta de diálogo entre os empregados provocará que non teñan coñecemento de que están a facer os seus compañeiros, o que se agrava nos casos nos que hai varias localizacións. Coñecemos casos de empresas que tiveron a varias persoas distintas realizando a mesma tarefa sen sabelo, coa consecuente perda de cartos que isto implica, o de compañías que non optimizan o potencial dos seus empregados porque directamente non o coñecen, e teñen a persoas executando tarefas para as que non están preparados e viceversa, equipo sobrecapacitado para as tarefas asignadas.

Boa comunicación interna nunha empresa

A solución pasa por unha boa xestión

Todos estes problemas poden solucionarse cunha boa xestión da comunicación interna. Este proceso ten varios pasos e inclúe a implantación de canais claros e accesibles, o establecemento dunha estratexia efectiva e o fomento dunha cultura de transparencia.

Iso si, é unha tarefa complicada e que require de tempo, coñecementos e experiencia. En VINCUSYS ofrecemos un servizo de consultoría de comunicación para empresas coa misión de mellorar todos estes aspectos e optimizar os recursos das compañías. Contacta connosco e axudarémoste a por en marcha unha comunicación interna eficiente para o teu negocio.

0 Comments

Submit a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Consulta las ayudas y subvenciones disponibles